ASTERA 紓緩系列
 • ASTERA 皇牌紓緩精華油
  ASTERA 皇牌紓緩精華油
  (50ML)
  洗髮前護理-敏感及受損頭皮
  了解更多
 • ASTERA紓緩免沖水精華素
  ASTERA紓緩免沖水精華素
  (75ML)
  免沖水精華-敏感及受損頭皮  
  了解更多
 • ASTERA 清涼舒緩洗髮水 (LIMITED EDITION)
  ASTERA 清涼舒緩洗髮水 (LIMITED EDITION)
  (250ML)
  -
  了解更多
 • ASTERA抗敏紓緩洗髮水
  ASTERA抗敏紓緩洗髮水
  (200ML)
  適合髮質,敏感及受損頭皮-
  了解更多
 • ASTERA 免沖水精華素(Fresh)
  ASTERA 免沖水精華素(Fresh)
  (75ML)
  適合髮質,敏感及受損頭皮-
  了解更多
 • ASTERA 清涼舒緩洗髮水
  ASTERA 清涼舒緩洗髮水
  (200ML)
  適合髮質,敏感及受損頭皮-
  了解更多